Kulturgruppa i Østlandssamarbeidet

Kulturgruppa består av en administrativ representant fra hver fylkeskommune og har som oppgave å følge opp Østlandsutstillingen og samarbeidsprosjekter på kulturområdet med Østlandssamarbeidets samarbeidspart i Tyskland, delstaten Schleswig-Holstein.

Østlandsutstillingen er en årlig, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet. Utstillingen er en av fem landsdelsutstillinger i Norge og finansieres av fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Innlandet, Viken og Oslo gjennom Østlandssamarbeidet. Østlandsutstillingen har hatt en rekke prosjekter og utstillinger i samarbeid med kunstnerorganisasjonen Bundesverband Bildender Künstler Landesverband (BBK) i delstaten Schleswig-Holstein.

Medlemmer

Bjørn Westad, Innlandet fylkeskommune (leder)
Hilde Eriksen, Viken fylkeskommune (nestleder)
Jarle Strømodden, Oslo kommune
Line Ruud Ørslien, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Varamedlemmer

Marit Brænd, Innlandet fylkeskommune
Svein Helge Treimo, Viken fylkeskommune
Solveig Foster-Pilkington, Vestfold og Telemark fylkeskommune