Velg en side

Fornyelse av Let’s communicate-prosjektet

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 26.03.20 |

Bilde fra partnermøte i Gdansk 14. juni 2019.

Østlandssamarbeidet deltar i Interreg Østersjøprosjektet «Let’s Communicate!» som norsk partner.  Den første prosjektperioden ble avsluttet i januar 2019 og basert på en ny søknad ble finansiering for en andre periode innvilget i februar 2019. Prosjektet har som formål å informere om og kommunisere Østersjøsamarbeidet – inkl. Østersjøstrategien og Interreg Østersjøprogrammet – til norske aktører.

Det nye Let’s Communicate prosjektet løper fra februar 2019 til august 2021. Første partnermøte ble gjennomført i Gdansk i juni 2019. I prosjektet viderefører vi informasjons- og kommunikasjonsarbeidet fra første periode, samtidig som det skal jobbes tettere inn mot nasjonale myndigheter (departement og direktorat) og andre for å øke bevisstheten og engasjementet i Østersjøsamarbeidet. I november 2019 ble det gjennomført møter med Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Kulturdepartementet og i mars 2020 ble det gjennomført møte med Klima- og miljødepartementet. Arbeidet blir nært koblet til prosessen rundt Interreg Østersjøprogrammet 2021-2027.

Gjennom Let’s Communicate prosjektet deltar Østlandssamarbeidet også i dialog med Russland og i kommunikasjonen mellom Østersjøstrategien og den russiske strategien for Nord-Vest Russland. Østlandssamarbeidet er, på vegne av Norge, medlem i koordineringsgruppa for Østersjøstrategiens samarbeid med nabolandene (HA Neighbours) – dvs. Norge, Russland, Hviterussland og Island. Østlandssamarbeidet leder også BSSSCs ad hoc arbeidsgruppe for Østersjøstrategien og revisjon av handlingsplanen for denne.

 

Les om Østlandssamarbeidets planlagte aktiviteter her.

 

Relaterte innlegg

Stikkord

Aftenposten Annette Lindahl Raakil Antonio G. W. Serri Arendalsuka Arvid Tommy Müller Baltic Sea Youth Platform Bildeling Biogass Brussel BSSSC BSSSC Youth BSYP Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge Det grønne skiftet Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fullføringsreformen Fundatum Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Horizon 2020 Horizon Europe Hurdalsplattformen Hydrogen Høring Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune Innlandstrafikk InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jon-Ivar Nygård Jyllandskorridoren Klimagassutslipp Kollektivtrafikk Kongsvinger Kristian Singh-Nergård Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Lobbyvirksomhet Lotta Möllerfalk Mathias Nikolai Berg Mikromobilitet Miljødirektoratet Mobilitet Nasjonal transportplan NHO Logistikk og Transport Nordsjøregionen Norsk senter for sirkulær økonomi NTP Ola Elvestuen Olav Skinnes Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Phusicos Podkast Reklima Representantskapet Rina Yamamoto Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirin Hellvin Stav Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Stortinget STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Trym Mathisen Gullvog Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Vestfoldbanen Videregående opplæring Åsa Ågren Wikström Østersjøregionen Østersjørådet ØstsamUng

Nyhetskategorier