Velg en side

Fornyelse av Let’s communicate-prosjektet

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 26.03.20

Bilde fra partnermøte i Gdansk 14. juni 2019.

Østlandssamarbeidet deltar i Interreg Østersjøprosjektet «Let’s Communicate!» som norsk partner.  Den første prosjektperioden ble avsluttet i januar 2019 og basert på en ny søknad ble finansiering for en andre periode innvilget i februar 2019. Prosjektet har som formål å informere om og kommunisere Østersjøsamarbeidet – inkl. Østersjøstrategien og Interreg Østersjøprogrammet – til norske aktører.

Det nye Let’s Communicate prosjektet løper fra februar 2019 til august 2021. Første partnermøte ble gjennomført i Gdansk i juni 2019. I prosjektet viderefører vi informasjons- og kommunikasjonsarbeidet fra første periode, samtidig som det skal jobbes tettere inn mot nasjonale myndigheter (departement og direktorat) og andre for å øke bevisstheten og engasjementet i Østersjøsamarbeidet. I november 2019 ble det gjennomført møter med Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Kulturdepartementet og i mars 2020 ble det gjennomført møte med Klima- og miljødepartementet. Arbeidet blir nært koblet til prosessen rundt Interreg Østersjøprogrammet 2021-2027.

Gjennom Let’s Communicate prosjektet deltar Østlandssamarbeidet også i dialog med Russland og i kommunikasjonen mellom Østersjøstrategien og den russiske strategien for Nord-Vest Russland. Østlandssamarbeidet er, på vegne av Norge, medlem i koordineringsgruppa for Østersjøstrategiens samarbeid med nabolandene (HA Neighbours) – dvs. Norge, Russland, Hviterussland og Island. Østlandssamarbeidet leder også BSSSCs ad hoc arbeidsgruppe for Østersjøstrategien og revisjon av handlingsplanen for denne.

 

Les om Østlandssamarbeidets planlagte aktiviteter her.

 

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier